Produksjon

Maskinparken er moderne med blant annet en datastyrt CNC maskin for boring, fresing og saging.